Skupština Udruženja MNRL održana je juče u prostorijama Kulturnog centra Gradiška.
Predsjedavajući Skupštine i predsjednik Udruženja MNRL Šinik Dragoslav upoznao prisutne sa informacijama o novom i starom „Dnevnom centru“, te predočio planove za realizaciju poboljšanja uslova boravka i njege djece sa posebnim potrebama u „Dnevnom centru“, kao i prevazilaženje svih ostali tekućih problema, sa kojima se suočavaju djeca sa posebnim potrebama i njihovni roditelji.
Ovom prilikom, Šinik je prisutnima detaljno predočio Finansijski izvještaj o radu Udruženja za 2015. godinu, koji je jednoglasno usvojen, uz zaključak da će do aprila 2017. biti sačininjen i prezentovan Finansijski izvještaj za 2016. godinu.
U okviri dnevnog reda Skupštine, jednoglasno su izabrani članovi Nadzornog i Upravnog odbora, a svi prisutni su se složili da funkciju predsjednika Udruženja MNRL i dalje obavlja Dragoslav Šinik.
Roditelji i članovi Udruženja jednoglasno su podržali predsjednika Šinik Dragoslava, ističući njegovu neprestanu borbu za bolji položaj djece sa posebnim potrebama , nesebično zalaganje i upornost gospodina Šinik u nastojanju da djeca ostvare svoja prava i da im se obezbijedi bolji i kvalitetniji boravak u Dnevnom centru.
Ovom prilikom, roditelji su zaključili da su više nego zadovoljni razumijevanjem novoizabranog načelnika opštine Zorana Adžića i Administrativne službe Opštine za potrebe njihove djece.
Ističući da je od ogromnog značaja što je prevoz djece do Dnevnog centra u Gradišci sada organizovan na način, da se vrši isključivo sa kućnog praga za svako dijete koje je korisnik Centra.
Roditelji su izrazili zahvalnost što je lokalna uprava pokazala socijalnu osjetljivost za ovu populaciju u nadu da će se saradnja nadograđivati i stvarati bolji uslovi za one kojima je pomoć najpotrebnija.