2022.

Табела реализованих јавних набавки у 2022 години

Odluka 1717-22

Одлука о избору нaјповољнијег понуђача 1687-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1686-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1671-22

Oдлука о избору најповољнијег понуђача 1623-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1670-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1450-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1230-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 1263-22

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača 1035-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1070-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 929-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 841-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 815-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 455-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 690-22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 525-22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 473-22

Одлука о избору најповољнијег понуђача 255-22  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 401-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 400-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 399-22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 76 – 22

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 246-22
Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača 247-22
Odluka o izboru najpovpoljnijeg ponuđača 248-22