2022.

Табела реализованих јавних набавки у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1702-22Odluka 1717-22Одлука о избору нaјповољнијег понуђача 1687-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1686-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1671-22Oдлука о избору најповољнијег понуђача 1623-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1670-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1450-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1230-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 1263-22Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača 1035-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1070-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 929-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 841-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 815-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 455-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 690-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 525-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 473-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 255-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 401-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 400-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 399-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 76 – 22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 246-22Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača 247-22Odluka o izboru najpovpoljnijeg ponuđača 248-22