2023.

Табела реализованих јавних набавки 2023

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1791-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1807-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1808-23 Одлука о избору најповољнијег понуђача 1768-23 Одлука о избору најповољнијег понуђача 1793-23Odluka o dodjeli ugovora 1677-23Одлука о избору најповољнијег понуђача 1541-23Одлука о избору најповољнијег понуђача 1536-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 369-23 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1443-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1058-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1095-23Одлука о избору најповољнијег понуђача 1128-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1118-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 731-23Одлука о избору најповољнијег понуђача 827-23Одлука о избору најповољнијег понуђача 670-23 Одлука о избору најповољнијег понуђача 676-23Oдлука о избору најповољнијег понуђача 486-23 Одлука о избору најповољније понуде 408-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 96-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 100-23Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 221-23Позив за достављање понуда у поступку из Анекса II – ресторанске услугеОдлука о избору најповољнијег понуђача 97-23 Одлука о избору најповољнијег понуђача 98-23 Одлука о избору најповољнијег понуђача 99-23

2022.

Табела реализованих јавних набавки у 2022. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача 1702-22Odluka 1717-22Одлука о избору нaјповољнијег понуђача 1687-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1686-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1671-22Oдлука о избору најповољнијег понуђача 1623-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1670-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1450-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 1230-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 1263-22Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača 1035-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1070-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 929-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 841-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 815-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 455-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 690-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 525-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 473-22Одлука о избору најповољнијег понуђача 255-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 401-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 400-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 399-22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 76 – 22Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 246-22Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača 247-22Odluka o izboru najpovpoljnijeg ponuđača 248-22